Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

 

Tvorba osnov v projekte:

Osnovy, resp. Grids sú pomyselné čiary v projekte, ktorými napríklad zaznačujeme nosné línie stavby, alebo jeho hlavné časti. Pomocou osnov môžeme jednoduchšie kresliť steny alebo na ich priesečníky umiestňovať stĺpy a podobne.

  1. - Do pôdorysu 1NP osnovy nakreslíme cez záložku Architecture príkazom Grid (Osnova). Naťaháme ich podľa linknutého dwg.
  2. - Prepísaním prvej Osnovy nám jej číselný, alebo abecedný rad automaticky nadväzuje.
  3. - Osnovy štandardne vidíme ako 2D prvky v pôdorysoch, rezoch aj pohľadoch.

 

Tvorba podlaží v projekte:

Podlažia, čiže Levels sú v Revite veľmi dôležité. Zobrazujú sa v rezoch a pohľadoch ako 2D elementy reprezentujúce podlažia, ale hlavne slúžia pre samotné podlažia stavby ako referenčné roviny.

  1. - V projekte ich kreslíme tiež pomocou záložky Architecture. Musíme byť ale nastavený v niektorom z pohľadov, alebo rezov.
  2. - Ikonou Level (Podlaží) spúšťame akciu kreslenia. V ponuke nastavení rovno nad kresliacou plochou, máme možnosť zaškrtnúť políčko Make plan view, resp. Vytvořit pudorys. Touto funkciou vieme naraz s vytvorením podlažia vytvoriť aj okno pre nový pôdorys.
  3. - Druhou alternatívou pre vytvorenie podalžia je skopírovanie niektorého zo stávajúcich podlaží v reze alebo pohľade.
  4. - Okno pre pôdorys potom vytvoríme príkazom Plan views – Floor Plan v záložke View. V ponuke vyberieme podlažie z ktorého sa vytvorí pôdorys.