RODINNÝ DOM 15

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Lokalita:
Západné Slovensko, okres Pezinok
Zastavaná plocha:
217,7 m2
Úžitková plocha:
632,5 m2
Počet podlaží:
1 podzemné, 2 nadzemné
Počet izieb:
5
Stupeň dokumentácie:
stavebne povolenie, realizačná dokumentácia
Autor návrhu:
Ing.arch. Róbert Bôžek

OPIS

Stavba je realizovaná ako samostatne stojací rodinný dom. Budova má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hlavný vstup je orientovaný na juhovýchod.

Koncept architektonického riešenia vychádza najmä z funkčného členenia, charakteru svažitého terénu a orientácie ťažiskových priestorov na diaľkové výhľady, ktoré daná lokalita ponúka. Spojením týchto atribútov vzniká trojpodlažný objekt rodinného domu v pravouhlej forme zasadený do svahu, kde podlažia voči suterénu ustupujú a tým je v maximálnej miere využitý potenciál svahovitého terénu. Hmote dominuje vyložený balkón s prekrytím so sklápateľnou pergolou, pričom dynamika objektu je podporená vybratím hmoty dennej zóny a vysunutím kuchynskej časti. Vstup do domu je akcentovaný prekrytým priestorom závetria. Zadná fasáda domu na 2.NP v úrovni horného terénu je riešená striedmo s francúzskymi oknami, pričom jej dominuje presklenie schodiskovej časti. Materialitu objektu tvoria 3 základné materiály, dominuje keramický veľkoformátový obklad 1PP a 1NP. Na vrchnej časti domu je navrhnutý sivý Alucobond, ktorý v kombinácii s antracitovými okennými rámami podporuje súčasný vizuál domu.

Related Projects