ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Lokalita:
Západné Slovensko, okres Bratislava
Investor:
Corwin Capital
Počet podlaží:
2 podzemné, 18 nadzemných residential, 7 nadzemných offices
Spolupráca:
KonstrukPlus
Autor návrhu:
A1 Architecture, OFIS Arhitekti

OPIS

V spolupráci s firmou Konstrukt+ sme pracovali na realizačnom projekte pre polyfunkčný komplex budov Einpark. Súbor pozostáva z administratívnej budovy a bytového domu, ktoré sú v podzemnej časti prepojené hromadnou garážou. Výstavba komplexu je úspešne ukončená a čoskoro bude sprístupnený svojim užívateľom a obyvateľom.

Related Projects