Čo je BIM a prečo sa zdá byť základom súčasného stavebného priemyslu?

Čo je BIM a prečo sa zdá byť základom súčasného stavebného priemyslu?

Čo je BIM a prečo sa zdá byť základom súčasného stavebného priemyslu?

V dnešnom svete by malo byť všetkým v stavebnom priemysle jasné, že BIM je budúcnosť v oblasti plánovania, projektovania, výstavby a údržby stavieb a infraštruktúry. Teda dúfam.....

 

Čo ale zatiaľ ešte nemusí byť všetkým jasné je, že čo to vlastne BIM je.

 

Definícií na vysvetlenie termínu BIM je množstvo. Niektoré opisujú 3D model, niektoré informácie, iné softvér atď.

Ja nepovažujem BIM za softvér, ale za proces, spôsob práce a komunikácie. Je to komplexný systém, ktorý transformuje stavebný priemysel a poskytuje kreatívnejšie využitie zdrojov, optimalizáciu pracovných postupov a tiež vedie k efektívnej produktivite a ziskovosti.

 

BIM je akronym pre Building Information Modeling, čiže informačný model budovy. Je to spôsob projektovania a spravovania budovy, ktorý využíva jeden zrozumiteľný systém počítačových modelov, ktorých srdcom sú informácie.

 

BIM je teda užitočným nástrojom, alebo metodikou práce, ktorá pomáha efektívnejšiemu stavebníctvu.

Pomáha tvorcovi dokumentácie stavby.

CAD (počítačom podporované modelovanie) vytvára dvojrozmerné kresby,  alebo 3D-CAD (objektovo orientované projektovanie) trojrozmerné kresby, ktoré nerozlišujú medzi svojimi prvkami. BIM obsahuje nie len objektovo orientovaný 3D model, ale aj informácie. Informácie o vlastnostiach, typoch, materiáloch, čase a nákladoch súčastí stavby a výrobkov.

Toto umožňuje architektom, projektantom a manažérom plánovať a spravovať informácie počas celého životného cyklu projektu. Vedia navrhovať efektívnejšie priestory, rýchlejšie a komplexnejšie analyzovať rôzne riešenia, efektívnejšie koordinovať kolízie, presnejšie sumarizovať množstvá a pod.

Týmto vedia rýchlejšie a kvalitnejšie, čiže efektívnejšie pracovať a zvýšiť tak hodnotu svojej práce.

Pomáha staviteľovi.

V každom projekte a stavbe existuje neobmedzený počet účastníkov, ako aj nekonečné interakcie medzi stranami. Projekty sú multidisciplinárne a zahŕňajú informácie, ktoré nie sú potrebné pre všetkých zúčastnených. Kto je teda zodpovedný za čo v každom projekte? Ako ďaleko ide moja zodpovednosť a kde začína vaša zodpovednosť? BIM pomáha objasňovať zložitosti tohto procesu.

Projekty tvorené metodikou BIM môžu obsahovať skutočné výrobky a materiály, ktoré sa použijú na ich zostavenie, do modelu zahrnú ich geometriu, vlastnosti a náklady, ako aj kontaktné informácie na ich získanie po schválení.

To umožňuje realizátorom a dodávateľom inteligentne spravovať informácie, automatizovať procesy, výrobu, stavebnú logistiku. Týmto vedia rýchlejšie a kvalitnejšie, čiže efektívnejšie pracovať a zvýšiť tak hodnotu svojej práce.

 

Pomáha prevádzkovateľovi.

Prijatím BIM môžu prevádzkovatelia zvýšiť kvalitu budovy, výrazne znížiť náklady na životný cyklus budovy, optimalizovať prevádzkovú zdatnosť a zvýšiť obsadenosť a mieru využívania. Môžu totiž používať informácie ako dáta na rôzne prevádzkové analýzy a kontroly, na údržbu, renováciu, prípadne demoláciu.

Týmto vie rýchlejšie a kvalitnejšie, čiže efektívnejšie pracovať a zvýšiť tak hodnotu svojej práce.

 

Pomáha investorovi.

Jedným z hlavných zámerov investora je mať lepšiu kontrolu nad projektom. Čiže mať hlavne k dispozícii informácie potrebné na rozhodovanie a to najlepšie už v počiatočných fázach projektu a mať informácie o množstvách, časoch a cenách pre lepšiu kontrolu nákladov. Toto všetko vie mať k dispozícii vďaka kvalitnému BIM modelu. Vie teda rýchlejšie a kvalitnejšie, čiže efektívnejšie pracovať a zvýšiť tak hodnotu svojej investície.

BIM v budúcnosti.

BIM má niekoľko úrovní, levelov, tým sa povenujem niekedy v nasledujúcom blogu. No už teraz môžem napísať, že BIM model budovy sa bude tvoriť na cloude a tento model bude prístupný každému, kto má s projektom niečo spoločné. V takomto komplexnom modely bude oveľa jednoduchšie používať umelú inteligenciu, ktorá sa bude vedieť napríklad pri navrhovaní TZB potrubia automaticky vyhýbať iným TZB potrubiam a statickým konštrukciám, alebo statické prvky sa budú po ich zakreslení automaticky dimenzovať a vystužovať. Používanie rozšírenej a virtuálnej reality na stavbách bude samozrejmosťou a prepojenie stavby a výroby bude nevyhnutnosťou.

Toto všetko sa už vlastne deje, alebo začína diať na priekopníckych projektoch a to čo vieme už teraz isto je, že kvalitný BIM model aj s jeho informáciami bude pre celý stavebný proces základom.

 

 

BIM prináša príležitosť vyskúšať si riešenia skôr, ako sa stavba postaví na mieste.