Revit Architecture začiatočník (Prednáška 02)

Revit Architecture začiatočník (Prednáška 02)

Milý študenti, žiadosti niektorých z Vás, o doplnenie šablóny pre Revit 2016 nemôžeme vyhovieť. V priebehu prednášok Vám budeme totiž poskytovať podklady vo verzii 2017. Prechod z vyššej verzie do nižšej možný v Revite n ...

Read More
Podlahy v Revite - VIDEO

Podlahy v Revite – VIDEO

SKLADBA PODLAHY:     Definovanie skladby podlahy je podobné ako definovanie skladby stien. Postup pre editáciu skladby podlahy je nasledovný: Kliknúť na podlahu, ktorej ideme meniť skladbu Kl ...

Read More
Steny v Revite - VIDEO

Steny v Revite – VIDEO

TYPY STIEN: V Revite sú k dispozícií 3 základné typy stien: Basic walls (základné steny) A Curtain walls (presklené steny) B Stacked walls (zložené steny) C     SKLADBA STENY:   ...

Read More
Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

  Tvorba osnov v projekte: Osnovy, resp. Grids sú pomyselné čiary v projekte, ktorými napríklad zaznačujeme nosné línie stavby, alebo jeho hlavné časti. Pomocou osnov môžeme jednoduchšie kresliť steny alebo na ...

Read More
Revit Architecture začiatočník (Prednáška 01)

Revit Architecture začiatočník (Prednáška 01)

V našej prvej úvodnej prednáške si predstavíme program Autodesk Revit a začneme sa učiť v ňom pracovať podľa nasledovnýc bodov: - v skratke si povieme  o projektovaní metodikou BIM v spolupráci s Revitom, ukážeme si ...

Read More