Ako spraviť parameter odsadenia, ktorý bude fungovať na obe strany?

Ako spraviť parameter odsadenia, ktorý bude fungovať na obe strany?

Ako spraviť parameter odsadenia, ktorý bude fungovať na obe strany?

Mnohokrát sa mi pri tvorbe rodín stáva, že potrebujem parameter odsadenia, ktorým budem môct rodinu posúvať na dva smery. Problém je v tom, že parameter dĺžky neviem nastaviť do záporných hodnôt, a preto si dnes ukážeme spôsob akým sa to dá obísť.

1. Referenčné roviny

Vytvoríme dve pomocné referenčné roviny. Jednu nad a druhú pod hlavnou referenčnou rovinou od ktorej chceme odsadzovať. Nazvime ich „Rovina kladného odsadenia“ a „Rovina záporného odsadenia“.

 

 

2. Parametre

V ďalšom kroku vytvoríme 3 parametre:

  • • Prvý parameter, ktorý sa volá „Odsadenie“, je hlavným parametrom do ktorého zadávame hodnotu odsadenia. Kedže táto hodnota môže byť aj kladná aj záporná, tento parameter bude číselný (number). V prípade, že použijeme iba celé čísla môže byť tento parameter celo číslený (integer). Kedže ja som si nikdy nie istý, aká situácia odsadenia nastane, tak radšej používam číselný parameter. To či jeho hodnotu chceme meniť instancovo alebo typovo na funkčnosti nič nezmení, len tomu prispôsobíme aj d'aľšie dva parametre.

 

 

  • • Druhý parameter, sa volá „Odsadenie_kladné“ a bude mať hodnotu „Odsadenia“ v prípade, že je „Odsadenie“ kladné. Je to parameter dĺžky (length).
  • • Tretí parameter, sa volá „Odsadenie_záporné“ a bude mať hodnotu „Odsadenia“ v prípade, že je „Odsadenie“ záporné. Je to parameter dĺžky (length).

 

 

3. Prepojenie parametrov

Cez jednoduché formulky priradíme parametrom „Odsadenie_kladné“ a „Odsadenie_záporné“ ich hodnoty. Vždy jeden z parametrov je nulový a ten druhý obsahuje kladnú hodnotu odsadenia.

Pre kladné hodnoty formulka vyzerá:
if( Odsadenie > 0, Odsadenie * 1mm, 0mm)
Pre záporné hodnoty formulka vyzerá:
if( Odsadenie < 0, Odsadenie * -1mm, 0mm)

4. Priradenie parametrov kótam

Tak a prichádzame k tomu najdôležitejšiemu kroku a to ako správne prepojiť tieto parametre s kótami. Ešte predtým jedna obrovská rada. Tento krok prepojenia parametrov s kótami si nechajte až na samý záver zostrojovania rodiny. Zostrojte celú rodinu okolo pomocnej roviny , „Rovina kladného odsadenia“, a otestujte či máte všetky modelové prvky správne ukotvené k tejto rovine. Ak všetko funguje ako má, tak potrebujeme vytvoriť dve kóty:

  • • Prvá kóta pôjde od hlavnej referenčnej roviny ku „Rovina záporného odsadenia“.
  • • Druhá kóta pôjde od „Rovina záporného odsadenia“ po „Rovina kladného odsadenia“
  • • Prvej kóte priradíme parameter „Odsadenie_záporné“
  • • Druhej kóte priradíme parameter „Odsadenie_kladné“

 

 

Potom ako priradíme kótam parametre, tak sa zvyčajne nič nestane. Kótam zostanú hodnoty, ktoré mali pred priradením parametrov. Preto treba otvoriť parametre a zmeniť hodnotu „Odsadenie“ aby sa formulky prepočítali. Et voilà, máme fungujúci parameter odsadenia na obe strany.

Autor: Pavol Uhrín