Ako nastaviť Project base point a Survey point pre správny export DWG??

Ako nastaviť Project base point a Survey point pre správny export DWG??

Ako nastaviť Project base point a Survey point pre správny export DWG??

BIM je budúcnosť, ale v súčasnej dobe stále spolupracujeme s firmami, ktoré fungujú na DWG súboroch. Aby táto spolupráca nebola utrpením ani pre jednu stranu, treba si hneď na začiatku nastaviť správny tok informácii a spôsob koordinácie.

Pre popis polohy projektu v Revite používame Project base point (ďalej len PBP), ktorý popisuje počiatok projektového koordinačného systému a Survey point (ďalej len SP), ktorý popisuje počiatok svetového koordinačného systému. Svetový koordinačný systém sa nazýva aj sharovaný koordinačný systém.

Rád by som sa zameral na význam týchto prvkov pri exporte do DWG súboru z Revitu. Hlavné nastavenie vlastností exportu DWG nájdete v hlavnom rolovaciom menu/Export/Options/Export Setups DWG/DXF. V záložke Units & Coordinates je sekcia, ktorá sa volá Coordinate system basis, tu si môžeme vybrať medzi koordinačným systémov, v ktorom chceme exportovať.

 

Export podľa sharovaných (svetových) koordinátov 

Začneme exportom podľa sharovaných koordinátov, pretože je ľahší na pochopenie. Pri tomto nastavení má exportovaný DWG súbor svoj počiatočný bod a natočenie nastavené podľa SP. Ak má SP nastavené koordináty [0,0], tak sa jeho umiestnenie v revitovom súbore zhoduje s počiatkom DWG súboru a s počiatkom svetového koordinačného systému.

 

 

Ak SP reprezentuje zememeračský bod a jeho súradnice voči svetovému koordinačnému systému, tak sa jeho umiestnenie v revitovom súbore nezhoduje s počiatkom DWG súboru. Počiatočný bod v DWG súbore je umiestnený na základe súradníc zo SP. To znamená, že umiestnenie SP v revitovom súbore nie je dôležité, dôležité sú jeho zemepisné súradnice a bod na ktorý tieto súradnice poukazujú (bod [0,0] v DWG).

 

 

Export podľa projektových koordinátov

Prípade exportovania, podľa projektového koordinačného systému, je to trochu komplikovanejšie. Každý by očakával, že pri tomto nastavení má exportovaný súbor počiatočný bod v mieste PBP, ale prekvapivo to tak nie je! Exportovaný súbor má svoj počiatočný bod v mieste nazývanom ORIGIN.

 

 

Tento neviditeľný prvok revitu je mýtus, ktorý každý používa, ale nikto nevie kde sa presne nachádza. Preto, ak chcete aby projektové koordináty revitového súboru a DWG boli totožné, je potrebné PBP umiestniť do originu.

Ako to urobiť?

  • • Môžete začať projekt úplne od začiatku. Pri začatí je PBP umiestnení presne v origine. (Pokiaľ to niekto nezmenil v template.) Je potrebné ustriehnuť aby ste PBP neposunuli. Čiže, nakresliť priesečník koordinačných osí v tomto mieste a už s nimi nepohnúť.

 

 

Pokiaľ máte PBP clipnutý alebo používate funkciu relocate project, origin sa posúva spolu s projektom.

Ak ste už uprostred projektu a zistili ste, že vám projektový koordinačný systém v DWG nesedí, sú dve možnosti.

  • • Prvá možnosť uvažuje s využitím SP namiesto PBP. Tento variant je možné použiť len v prípade, že nepotrebujete sharovanú koordináciu. SP môžete umiestniť na požadovaný počiatočný bod, nastaviť mu nulové koordináty a exportovať DWG podľa shared cooridnates. Podľa mňa je toto veľmi nevýhodný spôsob, ale v niektorých prípadoch môže byť užitočný. Je rýchly a nerozbije vám už nakótovaný projekt.
  • • Druhá možnosť je presunúť celý model v revite, tak aby sa zvolený počiatočný bod projektového koordinačného systému zhodoval s originom. Origin sa nikde v revitovom modely nezobrazuje, preto je potrebné pomôcť si s DWG súborom. Na pozíciu [0,0] ( v počiatočnom bode) urobte značku symbolizujúcu origin a následne ho nalinkujte do revitového modelu s umiestnením origin to origin.

 

 

Pred posúvaním je potrebné skontrolovať nastavenia PBP a SP. PBP by mal byť unclipnutý a SP clipnutý. Teraz už len chytiť všetky prvky v modeli a presunúť PBP do originu.

Tento postup je nevýhodný, lebo môže vymazať niektoré kóty, respektíve sa kóty neposunú s projektom, orezania pohľadov sa neposunú, všetky 2D anotácie a textové poznámky sa neposunú,... Na druhej strane budete mať nastavenú bezproblémovú komunikáciu s DWG súbormi, takže je to len na vás čomu dáte väčšiu prioritu.

Autor: Pavol Uhrín