Podlahy v Revite – VIDEO

SKLADBA PODLAHY:     Definovanie skladby podlahy je podobné ako definovanie skladby stien. Postup pre editáciu skladby podlahy je nasledovný: Kliknúť na podlahu, ktorej ideme meniť skladbu Kl ...

Steny v Revite – VIDEO

TYPY STIEN: V Revite sú k dispozícií 3 základné typy stien: Basic walls (základné steny) A Curtain walls (presklené steny) B Stacked walls (zložené steny) C     SKLADBA STENY:   ...

Tvorba osnov a podlaží – VIDEO

  Tvorba osnov v projekte: Osnovy, resp. Grids sú pomyselné čiary v projekte, ktorými napríklad zaznačujeme nosné línie stavby, alebo jeho hlavné časti. Pomocou osnov môžeme jednoduchšie kresliť steny alebo na ...