MAKE IT FASTER

 

Našim cieľom je pomáhať projekčným kanceláriám, ktoré sa rozhodli prejsť na novú metodiku projektovania - BIM s jej správnou implementáciu pomocou softvéru Autodesk Revit®. Službu BIM manažmentu poskytujeme architektonickým a projekčným kanceláriám, profesistom TZB a statiky, prípadne aj iným stranám zúčastneným na projekte.

 

O NÁS

Firmu ProRevit s.r.o. založil v roku 2014 architekt Miroslav Šustek a projektant Alfréd Takáč, ktorí spracovávajú projekty metodikou BIM.

Túto metodiku projektovania využívame už viac ako 3 roky a máme skúsenosti aj s projektami a využívaním BIM aj na veľkých zahraničných projektoch. Hlavný softvér, ktorý používame na koordináciu a projektovanie v BIM je Autodesk Revit, na ktorý máme úspešne ukončenú certifikáciu Autodesk Revit Architecture 2015 Professional.

 

Našim cieľom je pomáhať projekčným kanceláriám, ktoré sa rozhodli prejsť na novú metodiku projektovania - BIM so správnym naimplementovaním tejto formy do procesov firmy. Keďže prechod na tento spôsob projektovania nie je jednoduchý, službu, ktorú poskytujeme je BIM manažment. Túto službu poskytujeme nielen architektonickým a projekčným kanceláriám, ale aj kanceláriám TZB a statiky, prípadne aj iným stranám zúčastneným na projekte. Našou úlohou je v projekčných kanceláriách nastaviť prechod z 2D do 3D a následne do BIM – to znamená, že 2D (grafický výstup) pretransformujeme na 3D následne naparametrizujeme projekt na BIM (doplníme informáciu). Ďalšími krokmi sú tvorba projektových šablón a koordinácia projektov. Hlavným software, ktorý využívame na implementáciu BIM je Autodesk Revit®.

 

 

ČO JE TO „BIM“

BIM (Building Information Modeling) – Informačný model budovy je v podstate digitálny model akejkoľvek stavby, ktorý reprezentuje nielen fyzický (digitálny 3D model), ale aj funkčný objekt s jeho charakteristikami a vlastnosťami(parametre). Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho zrealizovanie a prevádzku po dobu jeho užívania.

KTO JE „BIM MANAŽÉR“

BIM manažér je odborník v oblasti projektovania metódou BIM a súčasne profesionál v projekčnom softvéri na BIM projektovanie. Stará sa o správnu implementáciu softvéru do firmy. Nastavuje pracovné šablóny, kvalitu výstupov, usmerňuje postupy projektantov pri kreslení a vytvára firemnú databázu. Jeho cieľom je pomocou správne nastavených procesov, stratégií a postupov maximalizovať výkony projekčného tímu a obmedzovať náklady.

ČO JE TO „REVIT“

Autodesk Revit® je stavebný projekčný softvér špeciálne postavený pre Building Information Modeling (BIM), s funkciami pre architektonický, konštrukčný návrh, TZB a statiku pozemného staviteľstva a stavebníctva. Prináša možnosti od konceptu, cez riešenie profesií, detailné konštrukčné riešenia pri realizačnej dokumentácii až po správu budov.

Hlavné predmety BIM manažmentu:

 

 • inštalácia, implementácia a správa softvérových produktov pre BIM (Autodesk Revit)
 • inštalácia a podpora súvisiacich BIM softvérov
 • tvorba softvérových šablón vzhľadom na už zaužívané šablóny v 2D
 • školenia rôznych úrovní softvérov podporujúcich BIM projektovanie (Autodesk Revit)
 • interné školenia na už nastavený workflow
 • modelovanie a správa Revit knižnice (Architecture, MEP, Structure)
 • pomoc pri vytváraní a presadzovaní BIM dokumentácie a pracovného postupu
 • hľadanie optimálnych riešení a nastavení BIM modelu podľa požiadaviek daného projektu
 • vývoj firemných BIM štandardov
 • nastavenie workflow pre každú projekčnú kanceláriu zvlášť podľa ich špecifických požiadaviek
 • pomoc s koordináciou projektov aj s iným projekčnými kanceláriami, ktoré vyžívajú metodiku BIM
 • zabezpečovanie kontroly kvality a dodržiavanie firemných štandardov
 • tvorba aplikácií do softwaru Revit
 • pomoc pri modelovaní samotného modelu v Revite

KONTAKT

Ing. MIROSLAV ŠUSTEK

Revit & BIM špecialista / Architekt

tel.: +421 911 551 255

e-mail: sustek@prorevit.sk

 Ing. ALFRÉD TAKÁČ

Revit & BIM špecialista / Projektant

tel.: +421 948 260 828

e-mail: takac@prorevit.sk

Bc. PAVOL UHRÍN

Revit & BIM špecialista / Projektant

tel.: +421 907 205 203

e-mail: uhrin@prorevit.sk

Ing.arch.  LUCIA TRANGOŠOVÁ

Revit & BIM špecialista / Architekt

tel.: +421 949 515 198

e-mail: trangosova@prorevit.sk

 

ProRevit s.r.o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

prorevit@prorevit.sk

www.facebook.com/ProRevit